Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

[26 januari 1937]

26/

Zeer geachte Heer ter Braak,

Dank voor uw brief. Een sober verslagje van m'n avontuur komt w.s. deze week in den H.P. Als het er onverkort inkomt zult U zich misschien m'n opmerking in den trein herinneren.

Dank voor uw bespreking. Wat die pers. vrnw. aangaat, dat is een zeer geschakeerd en vernuftig spel van Ribeiro waarbij hij de - vele - Portug. nuances gebruikt om - bijv. het dan weer zich geven dan weer z. terugtrekken van Max. aan te duiden. Ik begrijp dat ik dit anders had moeten weergeven.

Het weggelatene is onbelangrijk, zelfs storend. 't Zal wel in de IVe druk geschrapt worden

Verder enkele voorstellen van mij, die ik U wel eens zeg

Met hoogachting enz.

uw J.B.

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie