Johan Brouwer
aan
Menno ter Braak

5 maart 1937

5/III

Persoonlijk.

Zeer geachte heer ter Braak,

Dank voor uw beide briefjes. Het artikel heb ik inmiddels gelezen.

Ik zou er in hetzelfde nummer gaarne op geantwoord hebben, nu mij die gelegenheid niet is gegeven zal ik er niet op antwoorden. Hoe men dit zwijgen uitlegt is mij vrij onverschillig, in de gegeven omstandigheden.

Breekt u zich niet het hoofd over psychol. paradoxen, in dit geval zijn die er niet!

Zeer ws. komt Prof Gaos, een Sp. philosoof van beteekenis, in ons land (als men hem binnenlaat. Hierover bij gelegenheid nader) Hij zal dan voor ons Comité in Amsterdam spreken.

Met hoogachting en vr. gr.

J. Brouwer

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie