Carry van Bruggen
aan
Menno ter Braak

Laren, 28 december 1927

Laren NH, 28-12-'27

Wat is de jeugd toch redeloos! Als U eenmaal mijn eerbiedwaardigen leeftijd zult hebben bereikt, schrijft u óók geen commentaren meer, zelfs niet op belangrijke en ernstige critieken over Uw werk. Geloof mij nu -, en herdenk mij, als het eenmaal zoo ver zal zijn. Maar die samenkomst komt in orde, het is heusch met mij zoo moeilijk niet. Dus schrijf maar gauw. Zoo moeilijk als het is, een brief van mij los te krijgen, zoo makkelijk ben ik te vinden voor een leerzaam en gezellig onderhoud. Tot spoedig dus -, desnoods in Amsterdam, in de Bodega!

Uw dv. Carry van Bruggen

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie