H. Brugmans
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 12 mei 1927

Zeer Geachte Heer,

Vriendelijk dank voor Uw schrijven. Tot mijn spijt kan ik U Maandag en Dinsdag niet ontvangen. Het zal daarom wel het beste zijn, dat U Woensdagmiddag om vier uur even op mijn spreekuur komt in het historisch seminarium. Wij kunnen dan Uw belangen bespreken.

Hoogachtend,

Uw dv.

H. Brugmans

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie