Briefwisseling Menno ter Braak - A.H. Cornette

A.H. Cornette
aan
Menno ter Braak

Antwerpen, 9 november 1934

Den Heer Hoofdredacteur van het Vaderland

Parkstraat 25

Den Haag

Antwerpen, den 9 November 1934

Zeer geachte Heer Hoofdredacteur,

Ik moet U allereerst bedanken mij te hebben bedacht met Uwen omzendbrief betreffende de enquête over de Nederlandsche Letterkundigen.

Ik vind uw initiatief bijzonder eigenaardig, en het zou kunnen aanleiding geven tot veel interessante bespiegelingen; het heeft overigens reeds navolging gevonden vanwege het Vlaamsch weekschrift Ons Land dat zich ook bezorgd maakt om de over- en onderschatting in de letteren.

Ik had mij voorgenomen uwe vragen te beantwoorden, doch ik vrees dat ik er zal moeten van afzien wegens te drukke en dringende bezigheden. Ik moet U echter bekennen dat uwe vragen wel heel kiesch zijn: het wordt een delicate zaak om in de rubriek der overschatte auteurs, schrijvers te noemen waarmede men persoonlijk bevriend is.

Wat er ook van zij; indien ik er kans toe zie zal ik U nog een antwoord insturen.

Intusschen kom ik U verzoeken mij het groot genoegen te willen doen al de antwoorden verschenen in uw geacht Blad te willen toekomen w.t.v. op mijn kosten. Ik zou er U zeer dankbaar om zijn.

Hoogachtend

A.H. Cornette

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie