Briefwisseling Menno ter Braak - A.P. Content

A.P. Content
aan
Menno ter Braak

13 september 1935

Scheveningen-‘Mar’

13 Sept. 1935

 

Zeer geachte Heer ter Braak.

Geruimen tijd geleden zond ik U ter eventueele opname in ‘Forum’ eenige studies toe, bijzonderlijk enkele proeven van een woordelijke - naar den mythischen buitenkant èn den geestelijken binnenkant den zin behoudende - vertaling uit de Odyssee en uit de Aeneis.

Nu vertrek ik over een dag of 10 voor zeer langen tijd naar Sicilië. Zou ik dezer dagen iets naders van U over de U toevertrouwde zending mogen vernemen?

U bij voorbaat dank zeggend

Hoogachtend

Adelyde Content

Villa ‘Mar’

Naast Palace-Hôtel

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie