Dirk Coster
aan
Menno ter Braak

[voor 17 december 1927]

Hooggeachte Heer,

Ik stuur voorloopig 't stuk terug. Een lastig geval! Ik ben zelf met Eva bezig, en weet nog niet of ik erover zal moeten schrijven. Op de beslissing zult U wel niet kunnen wachten. - Daarom zal 't misschien 't beste zijn, dat U 't stuk voor alle zekerheid in de Vrije Bladen plaatst.

Aankondigen kan ik uw stuk over Otto III dus niet. Jammer. Maar ik hoop dat U uw belofte zult houden. Na Maart bent U in ieder geval vrij, te doen wat U wilt.

Met vr. gr.

Hoogachtend

Uw dw Dirk Coster

 

P.S. De naam van Top Naeff naast Smeding heeft me werkelijk geërgerd. Dit wordt me te onrechtvaardig. ‘Letje’ wordt een relletje, gevolg van zich verkeerd op dit boek instellen.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie