Dirk Coster
aan
Menno ter Braak

[na 17 december 1927]

Hooggeachte Heer Ter Braak,

Waar blijven al de stukken waarover we gesproken hebben? - Ik hoop er iets van te zien. Komt U overigens eens in A'foort in de ‘Poort van Cleef’ erover praten, - resp. ze brengen - dan breng ik voor U mee 't boek van Massis dat U ongetwijfeld interesseeren zal. Als vergoeding van reisgeld voegt U maar ergens een stevig citaat in uw artikel. Als U over La Rochefoucault schrijft, moet U maar een kleine bloemlezing uit zijn Maximes eraan toevoegen. Zij zijn mij persoonlijk oneindig ‘dierbaar’. Ze hebben ook 't voordeel dat 't de eenige waarheid is die je niet tusschen de vingers wegloopt. Mijn ethische stichtelijkheid voelt zich bij dezen dominée zoo volkomen thuis.

Ik had liever gehad dat U mij van repliek gediend had over de Potemkin. Aan Müller Lehning heb ik hier niet veel, - hij maakt zich kwaad en dat is flauw, en dan gaat hij dingen zeggen die hij zelf beter weet. - Polemisch misschien uitstekend, - want de polemiek met gemeenplaatsen is een polemiek waardoor men gelijk krijgt. Maar ik houd meer van een polemiek waarin 't gaat om de sport zelf.

Het stukje over Smeding is 't beste wat ik van kleinere stukken van U las. Maar wat een duffe verwarring heerscht er toch dat nu pas iemand de aller eenvoudigste waarheid zegt omtrent die kwestie, die der pornographie - en ook over de weerzinwekkende interviews van die kwaadsappige burgerjuffrouw. Toch een talent - niet in dat rampzalige boek, dat ongehoorde boek waar we twee turfdikke deelen worden onderhouden over 't feit dat een poen voor 't zingen de kerk uitmoet, en hoe jammer dat is voor deze poen, (ongehoord, alleen in Holland is zoo'n waanzin mogelijk) - maar in Achter het anker, Menschen i/e Klein Stadje, nl. overal waar zij maatschappelijke lagen beschrijft die onder de hare liggen.

Hopende iets van u en uw litt. werkzaamheden te hooren,

Uw dw Dirk Coster

P.S. U wilt de Pirandello der critiek worden? Bien, maar verspil niet te veel kracht aan deze paradox, die toch een paradox blijft. Rembrandt is misschien toch wel een iets Grooter Schilder dan Corn. Troost.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie