A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak

[na 8 juni 1937]

Den Weledel Zeer Gel. Heer dr M ter Braak

Parkstraat 25

Den Haag

Weled Zeer Gel Heer,

In goede orde ontving ik uw schrijven.

U houdt me ten goeden, dat ik mij te diep gekwetst heeft om daar op in te gaan.

Van de toezegging van den heer van der Hoeven en U om den betreffende correspondentie in afschrift ter inzage te ontvangen maak ik bij dezen gebruik en verzoek U dus mij omgaande die afschriften te willen zenden aan mijn tijdelijk nieuw adres: Pension Gez Kaatman D 17 Brummen.

Ik verplicht me van die inzage geen gebruik te maken door publicaties of tegenover derden voordat de brieven in Groot-Nederland zijn verschenen.

Met verschuldigde hoogachting

Mevrouw Douwes Dekker

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie