A.G. Douwes Dekker-Post van Leggeloo
aan
Menno ter Braak

Brummen, 22 juni 1937

Brummen D 17, 22 Juni 1937

 

Den Weled Zeer Gel. Heer dr M. ter Braak

25 Parkstraat

Den Haag

 

Weled Zeer Gel. Heer,

Hierbij zend ik U copie der brieven in quaestie, die ik van U ter inzage kreeg, in dank terug.

In mijn schrijven van Zaterdag j.l. heb ik verzuimd er speciaal op te wijzen, dat mijn voorgaande brief geenszins de insinuatie beoogde, die U daarin schijnt te hebben gelezen.

Met verschuldigde hoogachting

Mevrouw Douwes Dekker

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie