Menno ter Braak
aan
Jan Engelman

Rotterdam, 15 april 1932

Beukelsdijk 143b

15 April 1932

 

Beste Engelman

Het spijt me, dat ik je even met een vervelende kwestie over je ingezonden vers ‘Ambrosia’ moet lastig vallen; een kwestie, die door mijn particuliere schuld is ontstaan. Ik heb n.l. de onvoorzichtigheid begaan, ongezien voor opname te stemmen, omdat het vers in België vertoefde, omdat ik op gezag van du Perron aannam, dat het poésie pure van hetzelfde gehalte als Vera Janacopoulos zou zijn. Eenige dagen later pas kreeg het pas toegezonden; en bij lezing moest ik constateeren, dat ik tegen was om dezelfde reden, die mij eerst opname deed bepleiten; ik vind het n.l. slechte poésie pure en een zeer sterke vermindering in waarde vergeleken bij ‘Vera’. Ik hoop dat je uit mijn ‘paraphrase’ gebleken is, dat ik dit gedicht, hoezeer ik het genre ook moet verwerpen, op den ‘schedelveld’-regel na volmaakt vond; en aangezien ‘Forum’ als eenige maatstaf de vitaliteit en de zeggingskracht van de persoonlijkheid wil aanleggen, zou ik b.v. onvoorwaardelijk voor opname van dat vers hebben gestemd. Dit is mij werkelijk ernst, en als redacteur wensch ik oprecht mijn eigen hobby te vergeten, zoodra het gaat om waarden, die ik weliswaar zelf verwerp, maar waarvan ik het belang inzie. Juist, omdat ik voor opname van goede poésie pure ben, ben ik ook tegen opname van slechte of zelfs middelmatige. En ik kan niet anders zeggen, dan dat deze ‘Ambrosia’ mij slap en pastiche-achtig voorkomt. Door opname zouden wij te kennen geven, dat wij jou in de gelegenheid wilden stellen, je goede vers nog eens speciaal in Forum door een minder te herhalen.

Je zult dit wel niet met me eens zijn, maar, naar ik hoop, mijn motieven aanvaarden. Wat ik werkelijk erg vervelend vind, is, dat ik ditmaal (wat ik anders niet doe) ja gezegd heb voor ik voor mij jawoord in kon staan; en ik moet daarvan de volledig schuld op mij nemen. Aan gezien Roelants tegen was, is nu de stemverhouding juist omgekeerd, en tegen. Ik zou graag spoedig metterdaad bewijzen, dat het voor mij hier werkelijk een kwestie is van het vers, en niet van een prinzipienreiterei, door andere verzen van je te ontvangen. En je zou mij een bijzonder genoegen doen, door even te berichten, of je met mijn verontschuldiging in dezen accoord kunt gaan. Anders zal ik natuurlijk den formeelen weg volgen en mijn onberaden voorstem handhaven.

Met je artikel over Greshoff in de N.E. was ik het in veel opzichten eens. Ook je standpunt tegenover de montage-specialisten deel ik geheel; ik begrijp alleen niet, dat je het niet doortrekt naar de poëzie-specialisten!

m.vr.gr., tt.

Menno ter Braak

 

N.B. Graag even omgaand antwoord, met het oog op dringende tijd!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie