Briefwisseling Menno ter Braak - Faculteitsvereeniging van Letteren en Wijsbegeerte Stedelijke Universiteit te Amsterdam

Faculteitsvereeniging van Letteren en Wijsbegeerte Stedelijke Universiteit te Amsterdam
aan
Menno ter Braak

IJmuiden, 17 december 1935

IJmuiden-Oost. 17-XII-1935

Weledel zeergeleerde heer!

Hierbij heeft ondergetekende: praeses van de Faculteitsvereeniging voor letteren en wijsbegeerte aan de Stedelijke Universiteit te Amsterdam den eer U uit te nodigen een lezing voor bovengenoemde vereeniging te houden over de Nederlandse letterkunde sedert de Wereldoorlog.

Ons bestuur stelt zich voor vier lezingen te doen houden over de moderne letterkunde n.l. over de Nederlandse, de Duitse (door Dr. [onleesbaar], lector aan de Sted. Un.), de Franse (door Prof. [onleesbaar]) en de Engelse (misschien dor Prof van Kranendonck). Deze zouden dan telkens met één week tussenruimte op Woensdagavond gehouden worden in het gebouw der S.U. te beginnen ongeveer midden Februari de lezing over Nederlandse letterkunde.

Het zou ons bestuur een grote eer zijn indien gij aan ons verzoek gehoor zoudt willen geven. In dat geval zou ik gaarne van U vernemen, of tijd en onderwerp U schikken en welke kosten dit voor ons bestuur meebrengt.

Gaarne U toestemmende antwoord tegemoet ziende, heb ik de eer te zijn van U, weledelzeergeleerde heer, de dienstvaardige dienaar

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie