Briefwisseling Menno ter Braak - Ernst Groenevelt

Menno ter Braak
aan
Ernst Groenevelt

Den Haag, 16 oktober 1934

Den Haag, 16 October 1934.

 

Den Weledelgeb. Heer

Ernst Groenevelt,

p/a Red. De Avondpost,

Spui,

's-GRAVENHAGE.

 

Weledelgeboren Heer,

Wij doen U ingesloten toekomen den tekst van een enquête, dien wij tevens aan verschillende andere vooraanstaande figuren op letterkundig gebied hebben gezonden. Gaarne vestigen wij door deze regelen nog even Uw bijzondere aandacht op deze enquête; wij zullen Uwe medewerking, waarvan het welslagen van deze poging mede afhankelijk is, zeer op prijs stellen.

Hoogachtend,

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie