Briefwisseling Menno ter Braak - J.B. Greeve

J.B. Greeve
aan
Menno ter Braak

[na 7] oktober 1938

Zeer geachte Heer ter Braak,

Hartelijk dank voor uw vriendelijk schrijven d.d. 7/dezer met daarin [vervatte] bestelling, welke inmiddels is uitgevoerd. Wat uw opmerking aangaat over een mededeeling te doen in Het Vaderland, deze is natuurlijk volmaakt juist. Omgekeerd had ik van mijn kant niet veel zin in het formeel plaatsen van een advertentie, omdat me dat in elk geval geld zou kosten hetgeen ook alweer niet de bedoeling is. Maar de laatste flacons van Jarry's pittig wijntje kunnen rustig blijven liggen, het blijkt er een te zijn dat met de tijd niet zoo gauw verschraalt.

Wat uw betaling aangaat, ik heb, particulier althans, geen giro. Om u nu geen overlast te bezorgen, lijkt 't me 't best - beter dan een postwissel - dat u me 't bedrag in postzegels insluit. Van mijn kant hierbij [vergoeding] voor andermaal veroorzaakte portokosten, niet noodig is 't u er voor te laten opdraaien dat ik geen rekeninghouder ben.

Nog iets tot slot wat u als een der weinige ‘amis du père Ubu’ mogelijk belang inboezemt (voorzoover 't niet al bekend is): het heeft geen haar gescheeld of het (toch al ongewone) getal van drie bewerkers was tot een kwartet uitgedijd. De Fransche uitgave (Fasquelle 1922) bevat namelijk nog een Onthersen lied (La chanson du décervelage) waarvan wij de verdietsching aan Slauerhoff opdroegen. Ongetwijfeld moet dit hem wel hebben gelegen, maar door zijn langdurige afwezigheid ter zee als anderszins is hij met het ding nooit voor den dag gekomen. (Als anderszins: eens, meen ik, is hij met een in alle haast in elkaar gesloddervost product komen aanzetten, dat niemands goedkeuring weg kon dragen, ook de zijne niet.) Tenslotte werd de fa. Emmeringe oproerig en Ubu verscheen zonder het Onthersen lied. Mochten de met Slau's nalatenschap belastte personen onverhoopt een welgeslaagd concept ervan alsnog zullen aantreffen. Dat zij het dan in zijn afzonderlijke onbegrijpelijkheid niet mogen verwaarloozen, is mijn wensch, het behoort bij Ubu.

h.g.

J.B. Greeve

Origineel: De Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie