Han G. Hoekstra
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 9 mei [1935]

A'dam 9 Mei.

Geachte heer Ter Braak

U zult hier nog een tweetal verzen vinden, welke mogelijk een plaats in ‘Forum’ kunnen verwerven.

Aan een verzoek om een eenigen tijd terug gezonden vers te ‘verbeteren’ wat een der strophen betreft voor tot plaatsing werd overgegaan, heb ik niet kunnen voldoen. Het lijkt mij onder alle omstandigheden een hachelijk bedrijf een vers te wijzigen èn dat zoo te doen, dat enkelen op wier verzoek dit geschieden zou, van verbeteren wenschen te spreken.

Met hoogachting,

Han G Hoekstra

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie