Briefwisseling Menno ter Braak - H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij

H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 9 mei 1935

9 Mei 1935.

Den Weled.zeergel.Heer

Dr. M. ter Braak

Pomonaplein 22

DEN HAAG

Zeer geachte heer Ter Braak,

Tot mijn spijt kan ik U aan een goed portret van Ortega y Gasset niet helpen. Wij hadden gaarne voor ons nieuwe boek een goede afbeelding van hem gehad, maar brieven aan Ortega y Gasset blijven gewoonlijk onbeantwoord en het is Dr. Brouwer, den vertaler van het boek, niet mogelijk geweest een portret van den schrijver los te krijgen. Ortega y Gasset is niet alleen een groot Europeeër, maar ook een echte Spanjaard.

Zodra wij omtrent zijn komst hier iets naders vernemen, zal ik U onmiddellijk berichten.

Met beleefde groeten en hoogachting,

N.V. H.P. Leopold's U.M.

Leopold

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie