H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 8 april 1937

8-4-1937.

 

L/W.

 

Den Weled.zeergel.Heer

Dr. Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

DEN HAAG.

 

Zeer geachte heer Ter Braak,

De redactie van de Vrije Bladen verzoekt ons U te willen berichten, dat zij bereid is Uw manuscript over Multatuli in de Vrije Bladen op te nemen en wel op de volgende voorwaarden:

 

1.Het auteursrecht van vorengenoemd manuscript wordt door U aan ons, als uitgeefster van de Vrije Bladen, afgestaan.
2.Bij verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen zult U als honorarium voor den eersten druk f.25.- en 8 gratis exemplaren van het desbetreffend nummer ontvangen, terwijl wij U van de luxe-editie 6 exemplaren ter beschikking zullen stellen.
3.Voor iederen herdruk zult U bij verschijning f.35.- en 6 gratis exemplaren ontvangen.
4.Het onder 1 genoemde auteursrecht keert tot U terug, indien 18 maanden na verschijning van Uw manuscript in de Vrije Bladen of 18 maanden na verschijning van den laatsten herdruk geen nadere overeenkomst is gesloten.

 

Wij verzoeken U beleefd ons op ingesloten formulier te willen berichten, dat U met bovenstaande voorwaarden accoord gaat.

Met vriendelijke groeten en hoogachting,

H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.

Leopold

 

Bijlage.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie