Briefwisseling Menno ter Braak - J.H. van der Hoeven

J.H. van der Hoeven
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 13 januari 1938

Zeer geachte Heer ter Braak

In de ‘Telegraaf’ van gisteren (5: blad) las ik een korte bespreking van uw brochure. Aangezien ik bij 't ‘belangloos’ afstaan van de daarin [geplu??] brieven aan den heer Bruijn, de conditie verbonden had, zoodra deze ‘handelswaarde’ kregen, in casu uitg. V. Holkema & Warendorf, ik er in gekend wilde zijn, zoo verzoek ik u mij voor bemiddeling van deze uitgevers of door U zelf mij op mijn postrek. 215377 een bedrag van fl.25- over te maken.

Ik meen, dat u de billikheid hiervan zult inzien.

Met de meeste hoogachting.

[handtekening]

 

N.B.

Door opname moeilikheden is de Film van Walewska voorloopig gestaakt, anders had ik met publicatie van mijn artikel tegen bovenst. bedrag genoegen genomen en was deze brief in de pen gebleven.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie