Henk van Houten
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 10 februari 1932

Al veel eerder had ik je moeten bedanken voor de toezending van den Gids-overdruk. Ik doe het hierbij van harte; een kostelijk stuk. Geestig en briljant gexchreven en het is verheugend, dat de Gids het ‘blad voor den mond’ van zijn medewerkers zoo weinig eischt. Je bent, als gewoonlijk, ook ditmaal heel gelukkig geweest in de keuze van den titel. Dionysos en Pentheus -het verhaal is waarlijk alleraardigst te pas gebracht en de vergelijking met Nietzsche-Braun heerlijk. De strekking van je betoog deel ik, al is het zoo, dat er in het putje van den kunstenaar heel veel te scheppen valt.

2) Het zou de moeite waard zijn het oordeel van Victor E. te vernemen. Herinner ik mij goed, dan heeft hij een paar jaar terug - langer? korter? - in een kroniek over poëzie in de N.R.C. betoogd, dat we weldra- bij het beoordeelen van (ik geloof, dat hij alleen bedoelde) dichtwerk niet buiten psycho-analytisch inzicht zouden kunnen. Hij formuleerde het sterker, meen ik. Waarom heb je het woord [‘schandaal’] gebruikt? Ik zou dat schandaal er juist uit willen hebben (‘Ieder levenswerk, ook het werk van N. dus, ontspringt aan [schandaal]’, enz.).

Wat ik van Nietzsche weet, is niet veel; genoeg om te meenen, dat ik begrijp waarom hij jou ‘machtig’ moet pakken. Zooveel zal je wel van mij hebben begrepen, dat je begrijpt, dat mij uit den mond van den man, die Wille zur Macht schreef, vooral de zachtere woorden ontroeren: ‘mijn gezondheid is heusch normaal -maar mijn ziel is zoo sensitief en zoo vol verlangen naar goede vrienden van mijn eigen slag. Geef me een kleinen kring menschen, die naar mij willen luisteren en mij begrijpen en ik zal genezen zijn’.

Menno, als Brann dit las, zou hij er een nieuwe vondst uit te voorschijn ‘knagen’ omdat deze woorden tot N.'s [????] zijn gericht en als hij mijn briefje onder de psycho-analytische loupe nam -hou je neus dicht! Tot spoedig ziens, hoop ik en groet Truida.

Je Henk v.H.

Origineel: ? Briefhoofd Redactie de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie