Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

[Zutphen], 9 februari 1932

9 Febr. 1932

 

Beste Menno.

Zeer bedankt voor je brief. Ik verkeer momenteel in een zeer genoeglijke stemming. Vanavond met Mineke naar een concert geweest, 4de symphonie v. Mahler enz. daarna heerlijk in 't bad geweest en zit ik nu met een warme kachel, een kopje koffie en een kaaskorst een beetje aan jou te pennen. Je ziet, het hek is weer van de dam, de dominé zit weer in de ‘kamer’. Ik ben altijd tegen den draad in; kan niet tegen laat naar bed gaan, en ben er juist zeer op verzot. enz. enz. Raar wezen.

Het boek van du Perron heb ik gelezen, maar moet het nog een keer doorbladeren. Ja, er is wel een groot verschil met Hampton Court, in de uitwerking.

Leuk, dat je me de overdruk uit de Gids stuurde. Herr. Doctor Brann kan het er mee doen! Ik ben altijd nog wat huiverig om wat van Nietzsche te gaan lezen, ik geloof niet, dat ik er aan toe ben. Zoek maar eens iets voor me uit om te ‘beginnen’, ik merk gauw genoeg, als het me niet bevalt. 'k Vind het erg plezierig, als je me zulke dingen stuurt! (de overdruk bedoel ik).

'k Ben erg benieuwd de aquarel van Gross te zien. Het geld heb je toch hoop ik al van de oom uit Tiel gekregen? Anders heb ik nog wel zooveel op de Spaarbank en kan die even worden opgelicht.

Wat is tot slot f 200 voor iets dat je werkelijk prachtig vindt.

Het plan voor de Zaterdag en Zondag vind ik uitstekend. Schrijf even met welke trein je komt, ik zorg dan aan 't station te zijn. Ik ben er om 12 uur, maar moet dan eerst een paar boodschappen af doen. Kan ik niet zoo gauw klaar komen, waar zal ik je dan vinden? 'k Heb er echt zin in.

Mijn uitwijding over de Man was niet bepaald als een ‘terechtwijzing’ bedoeld, maar 't kan geen kwaad, indien je dit zoo opvat! Verder wacht ik af.

'k Ben begonnen met J.P. Coen van Slauerhoff. 'k Zag in de inhoud van De Stem, dat Kelk bezig is met een roman ‘Jan Steen’. Werken die oude kerels epidemisch. Moet jij er ook niet eens één uitzoeken om je aan te wijden? b.v. één van den primitieven; dan kan je die juffrouw uit ‘Bosch’ als een of andere Barbara invoeren. Of Hugo v/d Goes met allemaal hysterische vrouwen (was dat v.d. Goes niet, die krankzinnig werd).

'k Krijg geweldige slaap en groet je dus. Dag.

Hart. gr.

Tot ziens!

Ant

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie