Briefwisseling Menno ter Braak - J.H.H. Hülsmann

J.H.H. Hülsmann
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Hilversum, 28 juni 1935

Hilversum 28 Juni 1935

 

Amice,

Tengevolge van onbekendheid met je adres - een euvel dat evenwel ons beider vriend Clausen heeft weten te verhelpen - heb ik pas dezer dagen kunnen overgaan tot iets wat ik reeds eerder had willen doen, nl. je door mijn paranymfen een uitnodiging doen toekomen tot het bijwonen van den maaltijd ter gelegenheid mijner promotie op 9 Juli a.s. Vermoedelijk heb je ze intussen al ontvangen. Ik zou het bijzonder op prijs stellen, wanneer ik dien avond o.m. ook mijn ‘oude P.C.-redactie’ aan mijn dis verenigd kon zien, en ik heb ook wel een goede verwachting, dat dat goeddeels gelukken zal. Ik hoop, dat ook jij het jouwe zult willen doen om dezen opzet te doen slagen.

Met mijn vriendschappelijke groeten inmiddels

Harry Hülsmann

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie