Briefwisseling Menno ter Braak - W. Huizinga en W.J. Huizinga-Meiners

Menno ter Braak
aan
W. Huizinga en W.J. Huizinga-Meiners (Amsterdam)

Tiel, 20 januari 1920

Beste oom Wim en tante Willy

Met buitengewone sympathie begroeten wij den nieuwen neef in de familie, die reeds zooveel voortreffelijke personen heeft voortgebracht. Wij wenschen hem een gezegende levensloop en het voorrecht den naam Huizinga hoog te houden.

Met vele gelukwenschen

uw neven

Menno

Jan

 

Origineel: particuliere collectie. Briefkaart.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie