Briefwisseling Menno ter Braak - C.J. Kelk

C.J. Kelk
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 7 oktober 1926

Amsterdam, 7 Oct. '26

NOODTOESTAND

Waarde Menno,

Ik schrijf met de wanhoop in 't hart dezen brief vol weedom. We zitten aan den grond, hebben geen drup copie meer. 't Filmno, reeds lang gereed, is nog steeds niet verschenen. Van Sept.-no, reeds lang gereed, wat ons betreft, is nog geen enkele proef gekomen. En nu moeten wij 't Oct.-no in elkaar draaien zonder copie...

Ik heb mij onderwonden eenige trouwe mannen, gelijk met dezen, aan te schrijven. Jij moet ons echter helpen. Indertijd beloofde je een stuk over Zebedeus en over Frits Hopman. Is een hiervan te realiseeren binnen zeer korten tijd en ondanks de studie. Toe, help ons even door de na-vacantie-crisis heen. We verdienen 't toch geholpen te worden? Als je iets anders hebt, is 't ook goed, als je maar wat hebt. Denk snel, doe goed!

Gaarne dus, vele groeten van

de Redactie v/d Vrije Bladen

C.J. Kelk

(hoe dankbaar is mijn kleine hond)

N.B. Je weet, dat we - zij 't matig - sedert Juli kunnen honoreeren -.

In vliegenden haast!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie