Briefwisseling Menno ter Braak - G. Keizer

G. Keizer
aan
Menno ter Braak

De Steeg, 29 juni 1928

De Steeg, 29 Juni '28

 

Beste doctor Menno ter Braak,

Een mensch denkt meestal het eerst aan zich zelf. Op dien verkeerden weg wil ik nu niet mijn voet zetten, dan zou ik beginnen met je oprecht te bedanken dat je me de dissertatie stuurdet. Daarom eerst je van harte gelukgewenscht met je promotie. Wel bladerde ik de dissertatie door; lezen deed ik haar nog niet, doch dat komt bij welzijn wel. Je zult je herinneren dat historie mijn voorkeur heeft. Daarom treft het mij te meer dat je ook daaraan je studieliefde hebt gegeven. Ik meen mij te herinneren, dat als gymnasiast je reeds in die richting las enz. En de journalistiek? Graag zou ik je nog eens ontmoeten. Wij wonen toch niet ver weg? Wij ontmoetten van tijd tot tijd studiegenooten die je kenden. Ons huis ligt vlak bij 't station de Steeg, villapark Rozenbosch 6, derde huis links.

Wientje woont in Apeldoorn en is meteen medicus getrouwd. Zij maken het heel goed en komen vaak met de auto bij ons.

Echter laat ik je niet ophouden op dezen dag. Ouders en pleegouders van harte gelukgewenscht.

Met hartelijken dank,

je G. Keizer

 

Mede de fel. van mijn vrouw aan de pleegouders! K.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie