Briefwisseling Menno ter Braak - Anton Koolhaas

Menno ter Braak
aan
Anton Koolhaas

Den Haag, 17 februari 1934

Pomonaplein 22 den Haag

17 Febr. 1934

Den WelEd. Heer

A. Koolhaas

P/A Obrechtstraat 33

Utrecht

Zeer geachte Heer Koolhaas,

Hierbij ontvangt U de ingezonden copy terug, waar wij wel aardige dingen in gevonden hebben, maar die ons toch voorkomt van wat geringe importantie te zijn.

Er is nu eenmaal een zekere verwantschap tusschen het wel aardige, maar onbeduidende grapje en fantaisistisch werk van den zelfden oorsprong. Het lijkt mij dat U wat te veel aan den eersten kant is gebleven.

Maar ik blijf zeer belangstellend naar Uw verder werk.

Met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie