Menno ter Braak
aan
Dr. F.J. Krop

[20 oktober 1931]

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. F.J. Krop

 

Zeer geachte Heer

In antwoord op uw schrijven van 19 dezer deel ik U mede, dat ik geen aanleiding kan vinden, mijn standpunt, uiteengezet in mijn vorige brief, te wijzigen; ik ben gaarne bereid, U te ontvangen, maar wensch over deze aangelegenheid geen formalistische correspondentie.

Inmiddels, met de meeste hoogachting,

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie