Albert Kuyle
aan
Menno ter Braak

Utrecht, 1 oktober 1928

Utrecht 1 October 1928

Dr. Menno ter Braak, letterkundige, Eibergen

Beste,

per postpakket gingen proef en copie Cinema Militans aan je af. De proef ziet er zoo vervelend uit, maar moet natuurlijk nog zijn heele vorm krijgen door mijn nawerk.

De illustratie levert moeilijkheden. Ik heb nu besloten dat er twee vel plaatjes in komen, d.w.z. 32 pagina's. Nu doe je me een genoegen met me omgaand gespecificeerd mede te deelen, je definitieve keus, gemaakt uit I10, Filmliga en Moholy-Nagy, plus eventueel iets uit De Groene. Begrijp dus goed een lijst, meteen genummerd volgens de volgorde, en bij elke afbeelding waar en in welk tijdschrift verschenen, met datum en nummer. Schrijf daarna aan de betreffende tijdschriften, dat ze deze week een verzoek van ons ontvangen, en deel mij de nauwkeurige adressen van opvraging mede. De lijst die je vroeger eens zond, kan ik niet als definitief beschouwen, omdat je daarin te groote speling laat. Ik kan dan nog deze week voor een en ander zorgen. Je zult eens zien wat een aardig boek het gaat worden. Ik werk aan de omslag, een fotomontage. Als je de kieken uit De Brug, (een geloof ik maar) die in De G. stond kunt gebruiken, heb ik dat cliche natuurlijk al hier.

Kun je niet titelen als Dr. Menno ter Braak op de kaft en de titelpagina? Beter voor de verkoop.

Ik hoor zeker direct iets? Doe nu vlug dit laatste werk, dan ben je ook verder van alles af. De proeven krijg ik zeker zoo snel als mogelijk in Utrecht terug?

Bij voorbaat van harte dank voor alle last die je met me hebt.

Je vriend,

Albert Kuyle

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie