Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Brussel)

Den Haag, 12 maart 1940

Den Haag. 12 Maart '40

Kraaienlaan 36

 

Amice Lecq

Vandaag kreeg ik een brief van Zijlstra, waarin hij mij schrijft, dat je nog een tweede revisie wilt hebben en dat hij vreest, dat daardoor de verschijning der eerste deelen vertraagd zal worden. Ik heb hem nu geantwoord, dat het enerzijds uiteraard onwenschelijk is, dat door ons toedoen de verschijning wordt vertraagd, maar dat anderzijds de correctie in een geval als dit met groote nauwkeurigheid moet geschieden. Ik zou nu willen voorstellen, dat Du Perron de tweede revisie doet, aangezien hij toch hier in de buurt zit en bovendien naast jou degene is, die het werk van Sl. door en door kent. De fouten heb jij er toch al uitgehaald; het komt alleen nog aan op een laatste ‘overblik’. Lijkt je dit niet een geschikt idee? Jij kunt je dan ook volkomen verantwoord voelen, want het spreekt vanzelf, dat Du Perron, mocht hij iets ontdekken, waar hij het niet mee eens is, niets zal veranderen zonder jouw voorkennis. Ik denk echter, dat daarvan bij een tweede revisie al geen sprake meer zal zijn.

m.v.gr.

Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie