Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker (Amsterdam)

Den Haag, 23 april 1940

Amice Lecq

Wij rekenen erop, dat je Donderdag middag ± 2 uur hier bent. Volgens Du Perron is er aan het tweede deel zeer veel minder werk, dus dat is bemoedigend. Tot mijn spijt kan ik je ditmaal niet vragen te blijven eten, aangezien wij nog iemand aan tafel hebben; deze tafel is vrij klein, helaas.

Zijlstra belde mij vanmorgen op en vroeg mij, of hij zoo spoedig mogelijk ook nog de eerste proeven van 1 kon krijgen om het geheel nog even door te laten nemen. Wil je hem die even omgaand sturen uit Amsterdam? N. & v.D., Wijnhaven 113, Rotterdam.

In overleg met Du Perron heb ik de opdracht bij [‘tarius’] tijds maar weer geschrapt. Ik voel toch weinig voor al die opdrachten, en de Commissie was er ook tegen. Ze zijn overbodig en kunnen evengoed vervallen.

Tot Donderdag dus.

v. gr. tt.

Menno ter Braak

[postscriptum op envelop:] Weet je ook, waar het Nov. Proza op dit ogenblik is? Ik [..?] het bij Van Wessem, maar zou de circulatie graag wat verspoedigen. Heb jij het al verkregen? Zoo neen, dan moet het bij Donkersloot of Binnendijk zijn).

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie