Briefwisseling Menno ter Braak - van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 13 december 1929

Dr. Menno ter Braak

R'dam, 13 Dec. 29

Nieuwe Binnenweg 131b

ROTTERDAM

N.V. VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.

Velperplein 1, ARNHEM

Mijne Heeren

In verband met voorgenomen publicatie van een manuscript, dat ik onlangs voltooide (‘HET CARNAVAL DER BURGERS’), zou ik het zeer op prijs stellen, tegen het einde der maand met één Uwer een onderhoud te mogen hebben. Indien U in beginsel tot een dusdanige bespreking geneigd zoudt zijn, zou ik aan een datum tusschen 23 en 30 dezer den voorkeur geven; ik kan dan persoonlijk in Arnhem komen.

Gaarne Uw antwoord tegemoetziende,

hoogachtend Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie