van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Arnhem, 16 december 1929

Arnhem, 16 December, 1929

Den Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer geachte Heer,

Met genoegen zal ik U ontvangen. Het beste schikt mij 23, 24 of 28 dezer. Mag ik nog even horen, waaraan U de voorkeur geeft?

Het kantoor is het best te bereiken met lijn 1 richting Velp, halte Roemer Visscherlaan.

In afwachting,

Hoogachtend,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie