Briefwisseling Menno ter Braak - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Nieuwe Rotterdamsche Courant
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 14 december 1929

Rotterdam, 14 December 1929

Dr. Menno ter Braak

131b, Nieuwe Binnenweg,

ROTTERDAM.

Hooggeachte Heer ter Braak,

Een enkel woord om U te berichten, dat het geenszins de bedoeling is, dat U elke week een stuk over de film voor de filmrubriek schrijft. Ik ben geen voorstander van zulke wekelijksche artikelen en verzoek U dus U te bepalen tot één artikel op zijn hoogst in de maand.

Met de meeste hoogachting,

G.G. van der Hoeven

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie