Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 19 december 1929

R'dam, 19 Dec. 1929

Dr. Menno ter Braak

Nieuwe Binnenweg 131b

ROTTERDAM

N.V. VAN LOGHEM SLATERUS UITGEVERSMIJ.

Mijne Heeren

Naar aanleiding van Uw schrijven van 16 dezer bericht ik U, dat ik gaarne Maandag 23 Dec. a.s. in den loop van den middag te Uwen kantore zal komen.

met de meeste hoogachting

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie