van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 27 juni 1930

Arnhem 27 Junie 1930.

De Heer Menno Ter Braak

's-Gravendijkwal 142b

Rotterdam

Hooggeachte Heer ter Braak,

In antwoord op Uw brief d.d. 26/6 j.l. berichten wij U, dat de heer van Tricht met vakantie is; zodra hij terug is, zullen wij de U gevraagde gegevens verstrekken.

Hoogachtend,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie