Menno ter Braak
aan
van Loghem Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 26 juni 1930

Rotterdam, 26 Juni 1936

's-Gravendijkwal 142b

Zeer geachte Heer van Tricht

U zoudt mij een genoegen doen, door mij bij gelegenheid eens te laten weten, hoe de eerste reactie van het publiek op mijn boek geweest is. U begrijpt, dat het mij wel interesseert te hooren, hoe belangstelling in koopkracht wordt omgezet. Over gebrek aan belangstelling heb ik n.l. niet te klagen, al zijn de oordeelen zeer verschillend en al heb ik eigenlijk nog geen voor mij persoonlijk waardevolle gedrukte critiek ontvangen.

U deed mij toekomen de critiek van v. Leeuwen uit het Twentsch Dagbld, die wel complimenteus, maar niet overmatig strijdbaar was. Verder las ik nog een onwelwillend en onbenullig stukje in de Groene, dat zich echter meer tegen Uw typografie richt (zeer ten onrecht m.i.!), voorts een uitvoerige maar niet positieve critiek in de Nieuwe Courant en een eveneens serieuze, maar ook mij weinig zeggende beschouwing in Propria Cures. Hebt U deze bladen gekregen?

Ik zal het zeer op prijs stellen, eenige voorloopige gegevens van U te ontvangen.

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie