van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 6 mei 1930

Arnhem 6 Mei 1930.

Den Heer Dr. Menno Ter Braak

's-Gravendijkwal 142b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer,

Dank voor Uw brief. Gisteren zond ik U op verzoek van A.D. het nieuwe werk van Hesse ter bespreking, ook een soort ‘Dichter’ en ‘Burger’. Van de uitgever van ‘Die Frau von Morgen’ kwam bericht, dat hij geen recensie-ex. meer had! Ik zal eens aan dr. Huebner schrijven.

Heden gaat de rest der recensie-ex.; zelf ben ik ook erg benieuwd naar de ontvangst; wel vrees ik, dat 't voor menig recensent een te zware taak zal blijken!

Ik zend U alle binnenkomende recensies toe; degene waarvan ik slechts 1 ex. ontvang, heb ik graag terug, wat ik er op zal zetten.

Mer vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie