Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 5 mei 1930

Dr. M. ter Braak

Rotterdam, 5 Mei 1930

's Gravendijkwal 142b

ROTTERDAM

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht,

Uw zending heb ik in dank ontvangen. Ik ben zeer content over de verzorging van het boek; mijn beste wenschen voor rendeeren sprak ik reeds telephonisch uit.

Over de recensie-ex. mijnerzijds slechts dit:

Van de door U opgegeven bladen en tijdschriften heb ik voorkeursadressen voor: ‘De Vrije Bladen’, p/a Mr.H. Marsman, Oudwijkerlaan 4, Utrecht; ‘De Telegraaf’, p/a Lou Lichtveld, Marg.v.Clevelaan 9, Buitenveldert (Nw. Amstel), L. is namelijk de nieuwe litteraire criticus van de Tel. geworden. U zoudt mij een bijzonder genoegen doen, als U dezen beiden heeren een gebonden exemplaar zoudt willen zenden. De rest zal wel aan het gewone redactieadres terechtkomen. Vooral in het kamp van de Gemeenschap zal er wel menig woord over vallen.

Het Tijdschr. v. Wijsbegeerte lijkt mij zeker in aanmerking te komen, ten einde de reactie der ‘officieele’ philosophie te toetsen; ik ben daar zelfs zeer benieuwd naar. De katholieke pers is natuurlijk ook wel curieus, maar of het iets uithaalt, lijkt mij zeer moeilijk te zeggen.

Voorts zou ik u nog in overweging willen geven, een recensie-ex. te zenden aan het Amsterdamsch Studenten Weekblad ‘Propria Cures’ (St. Jansstr.40, Amsterdam, op naam van den heer H.W. Meihuizen); ik ben n.l. oudredacteur van dit blad en ik weet, dat er in Amsterdamsche studentenkringen belangstelling voor dergelijke boeken bestaat.

Voor het Critisch Bulletin ontving ik juist vandaag ‘Twelve against the Gods’ van Rolitho (Heinemann). De heer Donkersloot had mij echter al lang de toezending aangekondigd van ‘Die Frau von Morgen’, dat ik echter nooit heb ontvangen. Ik laat U dit maar even volledigheidshalve weten.

‘Rathenau’ zal ik in Mei bespreken.

m.v.gr. en hoogachting

uw dv.

Menno ter Braak

‘Denken en leven’: voor!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie