van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 1 mei 1930

Arnhem, 1 Mei 1930.

Den Heer Dr. Menno Ter Braak

's-Gravendijkwal 142b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Tot mijn spijt heb ik straks onwetend gelogen, toen ik U zeide, dat de ex. gisteren verzonden waren; zij zijn eerst heden weggegaan in een postpakket en een pak drukwerk. Aan de in aanmerking komende bladen worden recensie-ex. gezonden; maar zijn er bepaalde personen aan wie het ex. beter rechtstreeks kan worden toegestuurd ter bespreking in:

Elsevier

Gemeenschap

Gids

Groene Amsterdammer

Gulden Winckel

Groot Nederland

N.R.Crt.

Roeping

Telegraaf

Vrije Bladen

Anders zend ik een ex. gewoon aan de Redaktie. En wat vindt U van ‘Denken en Leven’, Tijdschr. v. Wijsbegeerte (Bierens de Haan), Maasbode?

Misschien zijn er nog speciale bladen, waaraan U een ex. gezonden wilt hebben?

Met vriendel. groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie