van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 7 juli 1930

Arnhem 7 Julie 1930.

Dr. M. Ter Braak

's-Gravendijkwal 142b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Kerssemakers vraagt een recensie-ex. van ‘Carnaval’ voor ‘De Paal’. Mag ik even horen of U daarvoor voelt? Het blad is m.i. niet belangrijk genoeg en het hysterisch geschrijf, dat tot nog toe er in verscheen, waarborgt geenszins een serieuze bespreking. Maar misschien voor de curiositeit?

Gisteren zond ik wat aan recensies is binnengekomen: nog niet veel biezonders.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Dezer dagen ontvangt U proef voor het Cr.Bulletin: tot wanneer bent u te R'dam? Het kan ook hier wel gekorrigeerd.

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie