Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 7 juli 1930

7 Juli 1930

Zeer geachte Heer van Tricht

Serieuze achting voor ‘De Paal’ voel ik evenmin als U. Maar curiositeitshalve zou ik toezending werkelijk in dit geval aanbevelen, nl., omdat er natuurlijk een zekere munt tegenover het officieele katholicisme uit geslagen zal worden. Dat is ongetwijfeld amusant.

Hartelijk dank voor de toegezonden recensie. Het goede schijnt inderdaad nog te moeten komen.

Ik ben tot Zaterdag a.s. in Rotterdam; dan van 12-19 Juli Belsize Road 19, London NW6., vervolgens tot Sept. Eibergen.

Proef artikel Huizinga ontvangt U dezer dagen terug.

mvgr. hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie