Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Eibergen, 24 juli 1930

Eibergen, 24 Juli '30

Zeer geachte Heer van Tricht

Heden ontving ik in dank bewijsnummers ‘Stem’ en ‘Bulletin’.

Daar ik echter vooraf geen extra revisieproef van mijn artikel over Huizinga ontving, zooals ik op bijgevoegd formulier destijds verzocht, vermoed ik, dat ook mijn verzoek om 10 losse vellen van mijn stuk over Huizinga niet terechtkwam. Als dit vermoeden juist is, zou ik graag nog deze vellen willen ontvangen. (Dat ik de proef niet kreeg, is overigens niet erg, daar de revisie zeer correct is verricht).

Critieken over ‘Carnaval’ met ‘graag terug’ ontvangt U binnenkort retour,

m.v.gr.,hoogachtend,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie