van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 26 juli 1930

Arnhem 26 Julie 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

Eibergen

Zeer Geachte Heer ter Braak,

De losse vellen zult U intussen hebben ontvangen. Ik kon U geen revisie meer zenden, daar ik moest laten afdrukken. 't Is een uitnemend stuk, ik ben blij, dat 't in De Stem staat, afgezien van de rehabilitatie, die 't voor mij als uitgever van ‘vies romancées’ bevat! Je durfde na Huizinga's boek ze nauweliks meer te adverteren! Donkers bespreking van ‘Carnaval’ is de eerste, die er werkelik op in gaat.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie