van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 11 december 1930

Arnhem 11 Desember 1930.

De Heer Dr. M. ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Toevallig zag ik inliggende bespreking in Vragen v.d. Dag. Wellicht interesseert ze U, er komen enkele niet onvermakelike zinsneden aan Uw adres in voor. U zult ook begrijpen, hoe prettig 't is nu eindelik de Stem eens te horen betitelen als een brandpunt van ‘ge-aesthetiseer’. Mag ik dit inzichtrijke stukje terug?

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie