van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 20 november 1930

Arnhem 20 November 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer geachte Heer ter Braak,

Met Uw brief van 19 dezer ben ik erg blij, want die heldert de zaak ineens op; ik had inderdaad een andere collega van ‘onderkruipen’ verdacht.

Ja, ook naar mijn mening heeft du Perron tot nog toe 't meest de kern van de zaak geraakt. Tielrooy maakt de indruk zich aan 't slot enigszins gemakkelik van het probleem af te maken, zodat men twijfelt of hij het nijpende ervan wel aan den lijve heeft gevoeld. Donker's bespreking vind ik ook erg goed. Overigens zou een studie van de serieuze besprekingen uit een karakter-onthullend oogpunt heel interessant kunnen zijn.

Aan Jo Planten zal ik denken; 't is een enorme toer om iedereen tevreden te stellen, ook wanneer je dat met genoegen zou doen, als in dit geval. Maar doordat ik langzamerhand enige min of meer vaste vertalers heb gekregen, wordt 't hoe langer hoe moeiliker ook aan anderen eens een opdracht te geven.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie