Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 19 maart 1931

Rotterdam, 19 Maart 1931

N.V. VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.

Velperweg 143c, ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Mag ik er nog even bij U op aandringen, dat U mij voor of op a.s. Zaterdag laat weten, of U zich voor de uitgave van mijn roman interesseert, en zoo ja, op welke voorwaarden? Het spijt mij zeer, dat ik in dezen zoo'n haast moet maken; maar er is in verband met mijn a.s. huwelijk eenig financieel belang voor mij aan verbonden, dat ik niet voorbij mag zien, zooals ik U in mijn brief van 12 dezer al schreef. Ik wil uiterlijk 21 maar graag beslissen, wat er met ‘Hampton Court’ gebeuren moet, maar wacht in ieder geval tot dien datum.

Gaarne nader bericht van U tegemoetziend,

m.v.gr., hoogachtend,

N.B. Ik dank U zeer voor de toezending van Houwink's critiek. Overigens die van een volleerd burgermoralist!

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie