van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 28 mei 1931

Arnhem, 28 Mei, 1931

De Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdyk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Kunt U mij in verband met zijn medewerking aan het ‘Critisch Bulletin’ ook even het adres van de Heer du Perron melden? Bij voorbaat dank.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie