Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 19 september 1931

Rotterdam, 19 Sept. 1931

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Zoudt U mij dezer dagen eens willen opgeven, hoe het met de verkoop van het ‘Carnaval’ staat? Ik heb er n.l. geen flauw begrip van, of de oplage al ongeveer is uitgeput en of eventueel een herdruk wenschelijk zou kunnen zijn.

Bij voorbaat mijn vriendelijken dank voor Uw moeite.

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie