Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Woluwe, 19 september 1931

Woluwe, 19 September 31.

Gribaumontlaan 40.

 

Beste ter Braak,

Ik ben zeer tevreden dat de inleiding, zelfs met mijn toevoeging, niet langer is geworden, ja, zelfs betrekkelijk korter. Ik geloof, dat nog grootere bondigheid het algemeen karakter van sommige verklaringen meer zou omlijnd hebben. Doch dit terzijde gelaten, stem ik met de formuleering in. Op één punt zou ik mij zelf willen tegenspreken: ik vroeg een nadere omschrijving van Nietzsche's ‘goede Europeanen’ en, nu ik ze daar zie, vind ik de eerste formuleering in haar vaagheid beter. Wij wijzen al zoo veel dingen af om ook nog uitdrukkelijk de Nederlandsche (en Vlaamsche) provincialen speciaal te noemen en ik zou op den duur gaan vreezen, dat ik in een pennetrek Drieu la Rochelle moet veroordeelen.

Wat denkt gij van den naam ‘Terugblik’ voor de rubriek ‘Van onder het stof’?

Met vriendelijke groeten.

M. Roelants

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie