van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 21 september 1931

Arnhem, 21 September 1931.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Beukelsdyk 143b

Rotterdam

Zeer geachte Heer ter Braak,

In antwoord op uw brief van 19 dezer bericht ik U, dat ik U geen definitief getal der resterende exemplaren noemen kan, daar ik op dit ogenblik niet weet wat er van de zich in commissie bevindende ex. verkocht is. Ik schat het resterende aantal op 40 ex. Ik zal eens informeren bij de verschillende depots, hoeveel ex. daar nog aanwezig zijn.

Met vriendeliken groet en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie