van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Arnhem, 25 februari 1936

Arnhem, 25-2-36.

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 2

Den Haag.

Zeer geachte Heer,

Binnen enkele maanden zal bij ons de Nederlandse vertaling verschijnen van het boek van Dr. Alexis Carrel, dat in Frankrijk en Amerika een ongewoon grote belangstelling heeft gevonden: ‘L'HOMME CET INCONNU’ (Engelse titel ‘Man The Unknown’).

Wij zouden het op hoge prijs stellen wanneer wij ter inleiding van dit werk bij het Nederlandse publiek een kort oordeel over de betekenis van dit boek voor het huidige cultuurleven zouden kunnen publiceren van een aantal vooraanstaande en gezaghebbende Nederlanders. Vandaar dat wij ons ook tot U wenden met de vraag of U bereid zoudt zijn daartoe Uw medewerking te verlenen.

Voor het geval U het boek nog niet kent, zijn wij gaarne bereid U een exemplaar der Franse editie te doen toekomen, terwijl het ons een genoegen zal zijn U bij verschijnen een exemplaar der Nederlandse uitgave te zenden.

Wij danken U bij voorbaat ten zeerste voor Uw welwillendheid en tekenen

met de meeste hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie